Testiniz tarafınıza gönderilmiştir.

Dikkat!


Gönüllü Katılım Onam Formu

Bu araştırma, Uzm. Dr. Sedat İrgil yönetiminde Uzm. Dr. Sedat İrgil Muayenehanesi ve DNB Analytics merkezli olarak yürütülmektedir. Bu form sizi araştırma koşulları hakkında bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Bize Nasıl Yardımcı Olmanızı İsteyeceğiz?

Kabul ederseniz sizden hayatta karşınıza çıkabilecek düşünce, duygu ve durumları anlatan maddeleri okumanız ve kendinize ne kadar uyduğuna göre puanlamanız istenecektir. Bunun yanı sıra sizden yaşınız, cinsiyetiniz ve mesleğiniz gibi bazı demografik bilgileri istenecektir ancak sizin kimliğinizi açığa çıkaracak isim ve soy isim gibi bilgiler istenmeyecektir.

Sizden Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanacağız?

Araştırmaya katılımınız tamamen gönüllülük temelinde olmalıdır. Testi çözdükten sonra size sonuçlarınızı içeren bir rapor sunulacaktır, bu rapor bir tanı değeri taşımamaktadır ve gerekli görürseniz bir uzman tarafından değerlendirilmelidir. Cevaplarınız ve raporunuz tamamıyla gizli tutulacak, sizin dışınızda sadece araştırmacılar tarafından görülecektir. Katılımcılardan elde edilecek bilgiler toplu halde değerlendirilecek ve bilimsel yayımlarda kullanılacaktır. Test verileri Balıkesir’de bulunan DNB Analytics şirketinde işlenecek ve depolanacaktır.

Katılımınızla İlgili Bilmeniz Gerekenler

Soruların çoğunluğu genel hayatta yaşayabileceğiniz duygu, düşünce ve davranışlarla ilgilidir ve rahatsız edici nitelikte değildir. Ancak psikiyatrik semptomlarla veya cinsel hayatınızla ilgili soruların bazıları size rahatsızlık verebilir. Kendinizi rahatsız hissederseniz testi yarım bırakıp çıkmakta serbestsiniz.

Araştırmamıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Araştırmayla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz baş araştırmacı Uzm. Dr. Sedat İrgil’le irtibata geçebilirsiniz. (e-posta: drsirgil@gmail.com)